Werkwijze herstelbegeleiding

De ondersteuning en herstelbegeleiding van Herstelwijzer is er expliciet op gericht om een gezond zelfstandig leven mogelijk te maken, waarin de cliënt ook bij ingrijpende life-events juiste keuzes zult gaan maken, dit mede door het nieuw aangeleerd gedrag. Om dit allemaal te bereiken is ondersteuning en krachtige begeleiding voor een afgebakende periode  nodig.

Herstelwijzer is tevens vaak betrokken bij het coördineren van hulpverlening vanuit verschillende instanties.  Herstelwijzer neemt hierin deel en zal zorgdragen voor een meer gestructureerd overleg met de diversiteit aan hulpverlening zodat zorg op een passende wijze op de cliënt zal worden afgestemd en het herstel, de belastbaarheid van de cliënt, niet overvraagd zal worden.

Herstelwijzer maakt met cliënt afspraken over de inzet van de ondersteuning. De gemaakte afspraken leggen wij vast zodat hier duidelijkheid in bestaat. Vervolgens stellen wij de planning op qua herstelbegeleiding, rekening houdend met een zekere mate van onplanbaarheid.

In voorkomende gevallen is het ook niet vreemd dat cliënt juist buiten kantooruren, zon- en of feestdagen juist behoefte heeft aan extra ondersteuning. U zult begrijpen dat bijvoorbeeld een verslaving niet alleen tijdens kantoortijden actief is. Een verslaving kent ook geen weekend, zon of feestdagen. Daarom is Herstelwijzer ook op afwijkende tijden bereikbaar.

Een aantal kernwaarden en verantwoordelijkheden van Herstelwijzer op een rij:

 • Geen lange wachttijd tot een eerste kennismaking
 • Begeleiding naar – tijdens – na een klinische opname
 • Direct krachtige, persoonlijke ondersteuning en begeleiding
 • Persoonlijke ondersteuning en begeleiding voor naasten
 • Iedere cliënt is uniek, daarom een persoonlijk PvA en géén standaard behandelprogramma
 • (T)huiswerkopdrachten voor cliënt, evaluatie hiervan en toepassing in de praktijk
 • Motiverende gesprekstechnieken
 • Hierdoor behandeling krachtiger en korter van duur. Dit resulteert in kostenbesparend werken
 • Een begeleider die vanuit ervaringsdeskundigheid náást de cliënt staat
 • Direct werken aan sociale deelname (inclusie) en voorbereiding re-integratie op werkgebied
 • Zorg onder 1 dak binnen Medisch Centrum Kop & Lijf. Indien nodig directe verwijzing
 • Fysiek en mentaal herstel en op deze wijze het terugvinden van balans in je leven