Oplossingsgerichte therapie

1. Wat is oplossingsgerichte therapie?

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie waarbij het creëren van hoop en een pragmatische aanpak voorop staan. Samen praten wij over jouw toekomst: een plek waar jouw moeilijkheden zijn verminderd of verdwenen. Praten over moeilijkheden wordt praten over mogelijkheden. Tijdens de sessies word je gestimuleerd om zelf oplossingen te bedenken en uit te proberen. Uiteraard is er ook aandacht voor erkenning van de problemen waarmee je te maken hebt en ligt de aandacht nadrukkelijk bij het erkennen en verder ontwikkelen van jouw sterke kanten en positieve eigenschappen.

2. Voor wie is het geschikt?

Deze therapievorm is voor iedereen geschikt, van jong tot oud. Uit onderzoek blijkt oplossingsgerichte therapie net zo effectief te zijn als andere behandelvormen. Daarbovenop is het met deze behandelmethode mogelijk om in kortere tijd stappen te zetten in de goede richting. Dit zorgt doorgaans voor meer tevredenheid. Oplossingsgerichte therapie kan worden gecombineerd met andere behandelmethodes.

3. Wat kun je verwachten?

Tijdens de gesprekken word je gevraagd actief mee te denken: hoe kun je jouw gewenste toekomst zo goed en snel mogelijk ontwerpen? Het helder krijgen van de eerste stapjes naar het bereiken van dit doel, is belangrijker dan het stellen van een diagnose. Met de vragen die de behandelaar stelt, word je gestimuleerd om jouw gewenste toekomst zo goed mogelijk in detail te beschrijven. Hierbij wordt er gezocht naar kleine, haalbare stappen die je kunt zetten om die situatie te bereiken. Ook zijn de vragen bedoeld om jouw eigen kracht naar boven te halen, waardoor de gesprekken erg plezierig en bevredigend kunnen zijn. Je hebt het immers vooral over krachten en oplossingen, in plaats van over tekortkomingen en problemen.

Tijdens dit proces zoek je ook naar oplossingen die je zelf al in huis hebt, maar waarvan je misschien nog niet voldoende gebruikmaakt. Je zult merken dat zodra je (kleine) successen boekt, je de kracht in jezelf hebt zitten om jouw gewenste situatie te bereiken en jouw eigen leven vorm te geven. Deze methode is er tevens op gericht dat de behandelaar zo snel mogelijk uit beeld verdwijnt. Het uiteindelijke doel is namelijk om jou in korte tijd weer zelfstandig op weg te helpen.

4. Principes van oplossingsgerichte therapie

De sfeer bij oplossingsgericht werken is informeel, serieus en met ruimte voor plezier. Enkele principes zijn:

  1. Wat niet kapot is, ga je niet repareren.
  2. Als iets ooit heeft gewerkt, doe het vaker.
  3. Verandering is onvermijdelijk.
  4. De toekomst staat niet vast.
  5. Kleine veranderingen kunnen een grote impact hebben.
  6. Er hoeft geen verband te zijn tussen de moeilijkheden en de oplossing daarvan.
  7. De behandeling is zo kort als kan en zo lang als mogelijk.