Ambulante behandeling

Wij bieden intensieve ambulante (deeltijd) behandelingen aan. Dit houdt in dat wij intensief met jou aan jouw ziekte verslaving gaan werken. Je wordt niet opgenomen dus je kan naast jouw behandeling blijven werken of studeren.

Soms is een opname in een kliniek niet noodzakelijk en zijn wekelijkse gesprekken voldoende om het doel, een leven zonder drank en drugs, te verwezenlijken.

Deeltijd behandeling verslaving

Tijdens deze behandeling kun je thuis blijven wonen of in één van de “safehouses” (begeleid en beschermd) waarmee wij samenwerken. Naast jouw werk of studie kan er gewerkt worden aan jouw verslavings gerelateerde problemen en de mogelijke onderliggende problematiek. De ambulante behandeling kan dienen als primaire behandeling of na jouw klinische behandeling.

De behandeling vindt op gezette tijden plaats. Je volgt een intensief traject, bestaande uit groepssessies en individuele therapie. Onze unieke evidence based behandeling bestaat uit onder andere:cognitieve gedragstherapie

schematherapie

psycho-educatie

systeemtherapie

De theorie van het 12 stappen model is geïntegreerd in onze therapieën. De ambulante behandelaars zijn ervaringsdeskundig therapeuten.

Ondersteuning voor familie en naasten

Verslaving is een psychosociale stoornis, die niet alleen impact heeft op het leven van jou, maar ook op de directe omgeving, zoals je familieleden. Vanuit Herstelwijzer besteden wij daarom ook aandacht aan de directe omgeving, om ook hen bij te staan in het herstelproces.

Tijdens de behandeling wordt de familie en/of naasten uitgenodigd voor een gezamenlijke sessie.