Praktijkvoorbeeld

Cliënt ervaart problemen op meerdere levensgebieden. Herstelwijzer levert herstelbegeleiding aan cliënt met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

 Herstelwijzer zal:

 • Reeds bestaande hulpverlening coördineren en waar mogelijk terugbrengen
 • Ondersteunen bij en het oefenen met vaardigheden en handelingen
 • Ondersteunen bij en in communicatie
 • Ondersteunen bij en het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur en het zelfstandig gaan uitvoeren van de regie hierover
 • Voorbereiding op het terrein van vrijwilligerswerk, daarna betaald werk
 • Aanleren van nieuw gedrag, versus het eerder getoonde oud gedrag

Met daarbij resultaten als:

Hoofdresultaat zelfredzaamheid:

 • Het zelf uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen;
 • Het voeren van een gestructureerd huishouden;
 • Wonen in een pedagogisch verantwoord huishouden; 
 • Ontwikkelen in een stimulerende omgeving; 
 • Veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving; 

Hoofdresultaat Participatie:

Begeleiding individueel kan ook bijdragen aan participatiedoelen. De individuele begeleider kan de volgende resultaten op het gebied van participatie stimuleren, maar deze resultaten zullen in principe door cliënt zelf bereikt worden:

 • Vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk kunnen doen;
 • Mensen kunnen ontmoeten en contacten te kunnen onderhouden met mensen;
 • Deel te kunnen nemen aan recreatieve, sportieve en maatschappelijke activiteiten;

Inhoud van herstelbegeleiding bevat onder meer:

 • Cognitieve gedrags & oplossingsgerichte methoden
 • een betekenisvolle plaats geven aan de verslaving of psychische problemen;
 • het responsief vermogen verbeteren (d.w.z. goed kunnen reageren op veranderingen, kunnen doen wat nodig is of wordt verwacht in een bepaalde situatie);
 • Omgaan met craving, schuld & schaamte
 • Aangaan nieuwe sociale contacten, voorbereiding WEP, (vrijwilligers)werk
 • Terugvalpreventieplan

Zonder de ondersteuning en herstel begeleiding van Herstelwijzer zal cliënt in een sociaal isolement terecht komen en zal eerder aangeleerd gedrag gaan vertonen waarin een terugval naar alcohol en drugs voor de hand ligt en er enorme nieuwe schades zullen gaan ontstaan.