Herstelbehandeling

Na het intakegesprek volgt de de behandelfase. De (huidige)problemen worden in kaart gebracht. Samen met u wordt gezocht naar manieren om uw problemen/klachten beter hanteerbaar te maken. Soms krijgt u tussen de zittingen opdrachten mee naar huis om gericht aan uw problemen te werken waardoor de effectiviteit van de begeleiding toeneemt. Op deze manier kunt u nieuwe vaardigheden eigen maken en ze direct in het dagelijks leven toepassen.

Na een paar gesprekken is het de bedoeling dat u meer grip krijgt op uw klachten en beter weet hoe hier mee om te gaan. In een tussentijdse evaluatie wordt gekeken of u voldoende heeft aan het traject dat is ingezet, of dat er nog andere dingen nodig zijn of aan de orde zouden moeten komen. In de praktijk maken wij vaak mee dat tijdens de behandeling “oude vergeten” problemen weer zichtbaar worden. Wij vinden het belangrijk om dan ook hier mee aan het werk te gaan.

De laatste fase is de afsluitingsfase: bij voldoende verbetering bespreekt de behandelaar met u hoe de behandeling het beste afgerond kan worden. Zo kan het prettig zijn om nog een aantal ‘vinger aan de pols’ zittingen met elkaar af te spreken om de kans op terugval te verkleinen.

Ambulante zorg

Ambulante zorg betekent dat wij als behandelaars naar de cliënt gaan in plaats van andersom. Hier liggen een aantal redenen aan ten grondslag. Zo vinden wij het uitermate belangrijk dat jij je comfortabel voelt wanneer je aan ons je verhaal vertelt en wij samen de hulpvraag in kaart brengen. Soms is het zo dat iemand niet de weg naar de praktijk durft te nemen of kan nemen. Denk hierbij aan verbindingen, bezit van voertuig of na zelfisolatie de angst om naar buiten te gaan.

In tegenstelling tot de meer bekende GGZ-behandelcentra kennen wij geen wachtlijsten van meer dan vijf weken voor het intake-gesprek. Wij streven er naar om binnen twee werkdagen het gesprek met jou aan te gaan. Doordat iedere cliënt een vaste behandelaar heeft, een behandelaar waar jij je veilig bij voelt, kunnen wij direct overgaan tot het maken van een Persoonlijk Plan van Aanpak. Hierdoor is een snelle en krachtige start van de behandeling mogelijk.

Doordat wij als behandelaar bij jou thuiskomen is er ook aandacht mogelijk voor de naasten. Je klachten hebben vrijwel altijd invloed op (de relaties met) de mensen om je heen en vice versa. Soms is het voldoende om hier samen over te spreken, maar het kan ook belangrijk en wenselijk zijn om (in overleg) de belangrijke mensen om je heen eens uit te nodigen bij een gesprek, zoals een partner, een familielid of een goede vriend of vriendin. Zo kunnen jij en je omgeving zich meer gesteund voelen wat ten goede komt aan jouw herstel.