De praktijk

Wijzer werken aan herstel. Dát is waar Herstelwijzer bij kan helpen. Herstelwijzer is opgericht door én vanuit ervaring. Uit eigen ervaring weet Herstelwijzer hoe lastig het kan zijn wanneer je niet meer mee doet, je wereld steeds kleiner lijkt te worden en je roep/schreeuw om hulp niet wordt opgemerkt of verstaan wordt.

Herstelwijzer werkt binnen de gebieden van verslaving, burn-out en depressie en start direct vanuit ervaringsdeskundigheid, maar uiteraard wel in combinatie met de benodigde relevante opleidingen. Hier ontstaat direct het verschil met het bestaande behandelaanbod. Herstelwijzer kent geen (lange) wachtlijsten alvorens de cliënt een uitnodiging tot een intake-gesprek mag ontvangen.

Veelal vindt het eerste gesprek ook al in de eerste week plaats en, wanneer de cliënt akkoord geeft, kan er direct met het Persoonlijk Plan van Aanpak gestart worden. Het grote voordeel is dat er direct actie is, de cliënt aan de hand wordt genomen en er een actieplan gemaakt wordt, zijnde het Persoonlijk Plan van Aanpak. De cliënt zit niet hulpeloos thuis, stil in afwachting van een uitnodiging, wat veelal leidt tot verdere isolatie en alle verdere aftakeling en afstomping welke kunnen plaatsvinden.

Voor iedere hulpvrager kan een andere volgorde van aanpak belangrijk zijn. Daarom is het noodzakelijk een persoonlijk Plan Van Aanpak te maken dat volledig aansluit bij de problemen, maar ook de mogelijkheden, van deze hulpvrager. Door het persoonlijk Plan Van Aanpak samen met de hulpvrager concreet te maken, zorgen we dat er een haalbaar plan ontstaat, waar de hulpvrager zelf ook achter staat en in gelooft.

Door niet te werken met een standaardplan, maar met een plan dat behapbare stappen bevat voor de hulpvrager, komen we sneller en beter tot het gewenste resultaat en zal vernieuwde maatschappelijke deelname eerder bereikbaar zijn.

Praktijkruimte Herstelwijzer