Counseling

Herstelwijzer werkt volgens de Counseling-methode. Vanuit mijn rol als counselor help ik, helpen wij, je graag verder. Maar wat doet een counselor dan precies hoor ik je denken…..

Een counselor (soms ook wel coach genoemd) is iemand die andere mensen bijstaat en vooruit helpt bij psychosociale problemen. De counselor heeft een coachende en ondersteunende rol en wordt meestal ingeschakeld door mensen die op bepaalde terreinen vastlopen in het leven, maar verder nog wel ‘gewoon’ kunnen functioneren. Counseling staat letterlijk voor raad geven, en dat is wat ik als counselor eigenlijk precies niet doe. Ik leer je graag nieuwe inzichten!

Wat doet een counselor?

Ik als counselor bied hulp, ondersteuning en coaching aan mensen die rondlopen met psychische klachten of vragen die daarmee verband houden. Het kan bijvoorbeeld gaan om verslaving, burn-out, stress, depressie of eenzaamheid, maar bijvoorbeeld ook om motivatieproblemen. Ik leer mensen omgaan met, of oplossen van de problemen waarmee zij te maken hebben of antwoorden te vinden op vragen waar zij mee rondlopen en het verkrijgen van (nieuwe) inzichten.

Veel counselors werken vanuit een holistisch perspectief en dit is ook mijn werkwijze. Dit houdt in dat ik kijk naar het complete plaatje van de mens, zowel naar de psychische, fysieke, sociale en emotionele kant. Anders dan bij therapieën, waar vaak wordt gegraven in het verleden, richt ik mij vooral op het heden en de toekomst van de cliënt. Uiteraard staan wij wel stil bij het aangeleerde gedrag-en denkwijze die je in het verleden hebt opgedaan. Dit is belangrijk om negatieve patronen en gedragingen te doorbreken.

Over het algemeen houden counselors zich bezig met de volgende werkzaamheden:

  • Voeren van (intake)gesprekken
  • Cliënten bewust laten worden van of inzicht geven in hun eigen problematiek
  • In samenspraak met de cliënt doelen formuleren en een ‘plan van aanpak’ maken
  • Inzicht geven in onbenutte mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt
  • Op basis van voortgang bijstellen of aanscherpen van plan van aanpak
  • Evalueren van plan van aanpak
  • Administratieve werkzaamheden; verslaglegging en gegevensregistratie
  • Als dat nodig is doorverwijzen naar andere hulpverleners
  • Geven van ademhalingsoefeningen