Een depressie, wat nu?

Een depressie is eigenlijk een soort ‘moeras’ waarin je wegzakt. Het zit tegen of je mist de mogelijkheid om dingen van de zonnige kant te bekijken. Dit heeft tot gevolg dat je het gevoel krijgt dat alles mislukt of niet de moeite waard is. Je voelt geen energie meer en gaat daardoor minder doen. Doordat je minder doet, ervaar je weer minder succes, zodat je nog minder energie krijgt, totdat je hoofd en lijf “op stop” worden gezet en er verandering dient plaats te vinden.

Het eerste wat wij bij depressie willen doen is het stopzetten en het doorbreken van de negatieve spiraal waar je je nu in bevindt. Cognitieve Gedrags Therapie is hier een belangrijk onderdeel in. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld.

Cognitieve therapie gaat over jouw manier van denken en je emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt eerder angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoeken wij samen of die manier van denken wel helemaal klopt. Heb je de neiging alles van de sombere kant te bekijken, dan zoeken wij samen uit welke manier van denken passender is. Wij werken samen meer realistische standpunten uit en ontwikkelen positievere gedachten. Hierbij maken wij gebruik van oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak blijkt deze methode een zeer effectieve psychotherapie te zijn. Vaak effectiever dan medicijnen, zeker op de langere termijn. Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld.