Wat wij sámen gaan doen

Wanneer de daadwerkelijke hulpvraag helder is, het persoonlijk Plan Van Aanpak is opgesteld en de cliënt zijn/haar vertrouwen aangeeft door ermee akkoord te gaan, kunnen wij samen met de cliënt overgaan tot actie. Wij doen dit samen, zodat de cliënt gaat leren hoe hij/zij zelf voortaan stappen kan nemen. Dit kan een actie op meerdere gebieden zijn. Zoals het samen maken van een afspraak met de gemeente of een instantie, de cliënt meehelpen voorbereid op pad te gaan, meegaan met de cliënt. Of samen bezig gaan aan zingeving, bijvoorbeeld het verrichten van (vrijwilligers-)werk, het zorgen voor de omgeving, het oppakken van een hobby. Werken aan sociale deelname!

Belangrijk is dat er te allen tijde opvolging plaats vindt. Als een afspraak is gemaakt, helpen deze voor te bereiden en meegaan indien gewenst. Deze datum noteren en controleren of het is doorgegaan. Of er na deze afspraak vervolgafspraken zijn, en ook deze wederom samen aanpakken. Kortom de cliënt aan de hand begeleiden waar nodig is, maar ook loslaten waar dat kan, om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid te laten groeien.

Een aantal kernwaarden en verantwoordelijkheden van Herstelwijzer op een rij:

  • Geen lange wachttijd tot een eerste kennismaking
  • Signaleringsfunctie achter de voordeur bij de cliënt
  • Direct krachtige, persoonlijke ondersteuning en begeleiding
  • Iedere cliënt is uniek, daarom een persoonlijk PvA en géén standaard behandelprogramma
  • Hierdoor behandeling krachtiger en korter van duur. Dit resulteert in kostenbesparend werken
  • Een begeleider die vanuit ervaringsdeskundigheid náást de cliënt staat
  • Wegwijzer op veel (levens)gebieden
  • Zorg onder 1 dak binnen Medisch Centrum Kop & Lijf. Indien nodig directe verwijzing
  • Fysiek en mentaal herstel en terugvinden van balans
  • Evidence based behandelprogramma’s

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marc van Gessel, middels telefoonnummer 06-23317215 , per email: mvg@herstelwijzer.nl of via de website www.herstelwijzer.nl