Depressie

Depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term depressief gebruikt voor uiteenlopende gemoedstoestanden, variërend van een korte dip tot ernstige neerslachtigheid. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. Behandelaars, verzekeraars en beleidsmakers spreken van een klinische depressie wanneer aan een aantal criteria wordt voldaan, zoals vastgelegd in diagnostische en statistische handboeken als het International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems van de Wereldgezondheidsorganisatie, of de in Nederland– en in de Verenigde Staten-gehanteerde Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. In 2016 leed ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking of 550.000 mensen aan een depressie volgens RIVM.[1] Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf in 2014 8% van de Nederlandse bevolking aan depressief geweest te zijn afgelopen jaar. Geschat wordt dat 20% van de Nederlandse bevolking in zijn leven last krijgt van depressies. Bron: Wikipedia

Een depressie. De ultieme noodkreet vanuit jouw kern dat het (helemaal) niet goed gaat. Een depressie komt en gaat niet zomaar. Hier gaat een lange voorgeschiedenis aan vooraf en meestal heb je dan bewust of onbewust meerdere signalen genegeerd. Wanneer je in een depressie bent beland dan is deskundige hulp nodig. Nadat je de stap naar de huisarts hebt gezet ontvang je meestal een verwijzing naar een psycholoog of in sommige gevallen de psychiater. Het verschil tussen deze twee genoemde is dat de psychiater ook een medische opleiding heeft gevolgd en aan de hand hiervan kan besluiten je medicijnen voor te schrijven.

Mogelijk klinken laatstgenoemde je heel eng en heftig in de oren. Dat kunnen wij ons heel goed voorstellen want om aan je herstel te gaan werken zal je heel dicht bij jezelf moeten gaan komen en op zoek moeten gaan naar de mogelijke oorzaken hiervan. Het achterhalen van gebeurtenissen en mogelijke oorzaken die er toe hebben kunnen leiden dat je je nu in deze fase bevindt is hier een heel belangrijk onderdeel van.

Voorafgaand en afhankelijk van het stadium waarin je je nu bevindt helpen wij je graag hierbij. In deze gesprekken ben jij de regisseur van deze gesprekken. Aan de hand van de informatie die wij in dit gesprek samen verzamelen, en in sommige gevallen zullen wij je helpen om in bepaalde richtingen terug te denken, vatten wij de informatie samen en zetten wij deze in de juiste volgorde. Juist door dit in volgorde én prioriteit te plaatsen maken wij een en ander overzichtelijker en zijn wij in staat om je gedachten wat meer te ordenen zodat jij meer rust zult gaan ervaren.

Wees gerust, juist in dit stadium zullen de gesprekken laagdrempelig zijn. Het belangrijkste vinden wij dat jij je tijdens dit gesprek comfortabel en veilig voelt. Dit is voor ons de allerbelangrijkste eerste stap. De eerste stap is tevens ook de moeilijkste stap voor jou. Het maken van de afspraak. Wanneer je hier wat moeite bij hebt dan kun je natuurlijk altijd een naaste vragen om je hierbij te helpen. Wij zien je graag en vinden het fijn om met jou in gesprek te gaan.