Herstelwijzer: van cliënt naar behandelaar.

Jaco – Marc – Larissa

Na een actieve verslaving van 25 jaar en hierdoor op alle zingevings- en levensgebieden volledig de bodem te hebben bereikt, de zogenaamde Rock-Bottom te hebben mogen ervaren, is het Marc gelukt om in herstel te gaan, te zijn en te willen blijven.

Vanuit deze opgedane ervaringen weet Marc dan ook welke obstakels je op je weg naar herstel allemaal kunt tegenkomen. Bijvoorbeeld de schades die tussen jou en je naasten zijn ontstaan, het gebrek aan vertrouwen bij jou of je naasten, wel in herstel willen maar niet weten hoe of waar te beginnen, doorverwijzingen krijgen die niet bij jouw hulpvraag aansluiten, of instanties die je niet begrijpen en je slechts als een “caseload” zien en je achterna jagen zonder te (kunnen) weten wat er bij jou allemaal in je hoofd omgaat. En dat is veel, dat is zeker!

Het kan én moet anders… Vanuit deze gedachte en ervaring ontstond de oprichting van Herstelwijzer. Een praktijk gericht op het werken aan herstel vanuit ervaringsdeskundigheid, werkervaring en het behalen van relevante opleidingen.

Door het ontwikkelen van eigen behandelplannen, studiemateriaal en het werken met een persoonlijk Plan van Aanpak is de werkwijze van Herstelwijzer krachtig en effectief. Het is dan ook niet voor niets dat Herstelwijzer vaak wordt ingezet door de algemeen bekende instanties. Daarnaast werkt Herstelwijzer samen met een een groot team van collega’s. Een ieder met zijn/haar specialiteit. Denk hierbij aan behandelaren binnen de psychische geneeskunde, re-integratie en revalidatie voor de Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en Medisch Specialistische Revalidatie.

Herstelwijzer neemt jou en je naasten graag aan de hand. Op het moment dat jij en/of je naasten de mogelijk moeilijke stap hebben genomen om met ons contact op te nemen en de eerste afspraak gemaakt is, dán gaat het beginnen… De mooie reis naar herstel.. Op weg naar een leven waarin jij weer de regie over jouw leven gaat krijgen.

Wij zijn er voor jou en je naasten. Zonder oordeel maar met veel kennis en kunde om je (opnieuw) op weg te helpen.

Nijverheidswerf 22

1402 BW Bussum

info@herstelwijzer.nl