Een Burn-out… Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd is natuurlijk heel raar om te horen. Maar toch is het wel een beetje waar. Wanneer je de diagnose Burn-out hebt gekregen ben je op het punt beland dat je lichaam en hoofd op “stil” zijn gezet door jouw eigen interne veiligheidsdienst. In veel gevallen voorkom je hiermee om niet in een depressie te belanden. Een depressie is niets om je voor te schamen. Volgens onderzoek heeft zo’n 15% van de mensen in meer of mindere maten met een depressie te kampen. Voordat je aan de slag gaat om van een Burn-out te herstellen is het belangrijk dat je je Burn-out accepteert. Pas dan kunnen we gaan werken aan jouw herstel. Herstellen van een Burn-out bestaat uit een drietal fases. Accepteren en begrijpen, onderzoeken en oplossingen uitvoeren.

Fase 1: Acceptatie

Na ernstige langdurige lichamelijke en geestelijke vermoeidheid heeft jouw lichaam aan de rem getrokken. Mogelijk is alles je al te veel geworden, had je concentratieproblemen, stress, woedeaanvallen of onverklaarbare fysieke klachten of een van de andere 70 symptomen die bij een Burn-out kunnen voorkomen. Ondanks dat je begrijpt wat er aan de hand is, kan het erg lastig zijn om vervolgens te accepteren dat je ziek bent. Hoe voel je je echt? Het is niet makkelijk om toe te geven dat het niet goed met je gaat, maar pas als je erkent dat je een probleem hebt kun je werken aan herstel.

Fase 2: Onderzoeken

Wanneer je accepteert dat je een burn-out hebt is het belangrijk om rust te nemen, maar om te herstellen van een burn-out is een actievere aanpak nodig. Hoe heeft het zover kunnen komen? Welke factoren hebben ervoor gezorgd dat je een burn-out hebt? En wat is er nodig voor jouw herstel? Meestal zorgt een combinatie van omgevingsfactoren en persoonlijke factoren ervoor dat je burn-out raakt. Vaak wordt er naar werk verwezen wanneer men spreekt over een Burn-out, dit is zeer zeker niet altijd het geval. Onze behandelaar kan samen met jou op zoek gaan naar de oorzaak van jouw burn-out en oplossingen bedenken.

Fase 3: Oplossingen uitvoeren

In de derde fase ga je proberen om de oplossingen uit te voeren en kom je erachter wat voor jou werkt. Samen met de behandelaar werk je aan het herstellen van jouw energie, dit doe je vooral door de gevonden oplossingen direct in je dagelijks leven toe te passen. Belangrijke acties zijn bijvoorbeeld de structuur in je leven en vooral luisteren naar jezelf en luisteren naar de signalen die je lichaam je geeft.