Over Kop & Lijf

De BGGZ, SGGZ en MSR kliniek in Bussum

Als multidisciplinaire kliniek in Bussum behandelen wij mentale en fysieke klachten die te maken hebben met psychische geneeskunde, re-integratie en revalidatie voor de Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en Medisch Specialistische Revalidatie. In onze kliniek kunt u bijvoorbeeld terecht wanneer u langdurig last heeft van lichamelijke of geestelijke klachten, noem de stoornissen; Angsten, depressie, onbegrepen lichamelijke klachten, pijn, waardoor u niet meer lekker meedraait in de maatschappij. Wij geloven dat u de beste behandeling krijgt wanneer de specialisten en zorgverleners nauw samenwerken. En dat is waar wij bij Kliniek Kop & Lijf naar streven.

Verloop van het behandeltraject

Afhankelijk van uw behandeltraject streven we naar een verloop zoals is weergegeven in onderstaande schema.

Weken 1-2

In de eerste weken gaan we tijdens de intakeprocedure het gesprek aan met uw regiebehandelaar, de psycholoog en de fysiotherapeut. Tevens voeren we gesprekken met de psychomotorisch therapeut en de manueel therapeut. We brengen in kaart wat we voor u kunnen betekenen. Daarbij kijken we naar uw lichamelijke en psychische welzijn en naar uw doelstellingen. Dit is ook het moment voor u om te laten weten of u een goed gevoel heeft bij onze kliniek en zorgverleners.

Week 3

Op basis van alle gesprekken in de eerste weken stellen alle betrokken zorgverleners uw behandelplan vast. Uw, alsmede onze, doelstellingen zijn hierin duidelijk geformuleerd. Zo weet u vanaf de start van uw SGGZ-traject waar u naartoe werkt.

Uw zorgcoördinator stemt het behandelplan met u af en zal gedurende het traject uw begeleider zijn. In week 3 weet u wie uw behandelaars zijn en plannen we de afspraken in. De intake-rapportage wordt tevens verstuurd naar uw verwijzer.

Weken 4-11

De afspraken met uw zorgverleners vinden allemaal op dezelfde locatie plaats. Om een goed verloop van uw behandeltraject te garanderen, overleggen al uw zorgverleners tweewekelijks met elkaar. Zo kunnen we uw traject op tijd en waar nodig bijschaven om de doelen te behalen.

Halverwege het behandelplan vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. Samen kijken we naar de geformuleerde doelstellingen en in hoeverre ze behaald zijn. Dit leggen we uiteraard vast in uw dossier. Ook horen we in deze fase graag uw ervaringen. Dat is waardevolle informatie die ons helpt de dienstverlening te verbeteren. De rapportage van de tussentijdse evaluatie versturen we naar uw verwijzer.

Week 12

Na een periode van 6 tot 12 weken zijn uw klachten verminderd, verdwenen of is er gewerkt aan acceptatie en beheersbaarheid van uw klachten. Ter afsluiting van uw behandelplan vindt de eindevaluatie plaats. Hierin bespreken we de behaalde resultaten en de eventuele nazorg. De rapportage van de eindevaluatie versturen we naar uw verwijzer.