De praktijk

De hulpvrager én naasten van Herstelwijzer:

In veel Gemeenten zijn er helaas inwoners die dagelijks worstelen met allerlei problemen. Verslaving, depressie, burn-out en andere psychische problematiek.  Een breed scala van problemen waarbij iemand zichzelf volledig kan verliezen en daardoor niet meer mee doet aan het maatschappelijk leven.

Het bordje van de huisarts is vol. Extra inzet en bemoeienis wordt gevraagd bij ouderenzorg en chronische ziekten en ook meer GGZ-problematiek is terug bij de huisarts. De NHG zet hierom in op een aanvullende samenwerking met  generalistische zorgverleners, waaronder Herstelwijzer.

Voor het overgrote deel van deze hulpvragers is de weg naar het juiste loket en/of de juiste instantie niet in beeld of onvoldoende zichtbaar. Sommige hulpvragers weten  mij zelf te vinden, omdat iemand ze naar me heeft doorverwezen, met sommige hulpvragers ben ik zelf proactief op straat in gesprek gegaan en sommigen heb ik ontmoet binnen diverse meetings en/of bijenkomsten die binnen Gemeenten worden gehouden.

Vanuit Herstelwijzer ga ik in gesprek met deze inwoners van deze Gemeenten. Ik zorg dat zij weer mee gaan doen aan het maatschappelijk leven. Door (ambulant) in gesprek te gaan met de hulpvrager achterhaal ik de daadwerkelijke vraag achter de vraag. Dit doe ik vanuit mijn ervaringsdeskundigheid aangevuld met relevante opleidingen.

Het Persoonlijk Plan van Aanpak van Herstelwijzer:

Het eerste gesprek voer ik bij voorkeur bij de hulpvrager thuis. Zo krijg ik direct een beeld van wat er achter de voordeur speelt. Hoe zit de hulpvrager erbij in zijn/haar dagelijkse leven?! Het is dus niet alleen luisteren, maar vooral beleven. Tijdens dit gesprek maak ik een inventarisatie van de huidige en mogelijk snel volgende problemen, zetten wij deze samen in volgorde van prioriteit en stellen wij samen een persoonlijk plan van aanpak voor de hulpvrager op. Dit gaat verder dan een standaard intakegesprek en vraagt om maatwerk.

Voor iedere hulpvrager kan een andere volgorde van aanpak belangrijk zijn. Daarom is het noodzakelijk een persoonlijk plan van aanpak te maken dat volledig aansluit bij de problemen, maar ook de mogelijkheden, van deze hulpvrager. Door het persoonlijk plan samen met de hulpvrager concreet te maken, zorgen we dat er een haalbaar plan ontstaat, waar de hulpvrager zelf ook achter staat en in gelooft. Door niet te werken met een standaardplan, maar met een plan dat behapbare stappen bevat voor de hulpvrager, komen we sneller en beter tot het gewenste resultaat.
Het persoonlijk plan van aanpak is met toestemming van de hulpvrager eventueel opvraagbaar.

De te ondernemen actie van Herstelwijzer:

Wanneer de daadwerkelijke hulpvraag helder is, het persoonlijk plan van aanpak is opgesteld en de hulpvrager zijn/haar vertrouwen aangeeft door ermee akkoord te gaan, kunnen wij samen met de hulpvrager overgaan tot actie. Wij doen dit samen, zodat de hulpvrager gaat leren hoe hij/zij zelf voortaan stappen kan nemen. Dit kan een actie op meerdere gebieden zijn. Zoals het samen maken van een afspraak met de gemeente of een instantie, de hulpvrager meehelpen voorbereid op pad te gaan, meegaan met de hulpvrager. Of samen bezig gaan aan zingeving, bijvoorbeeld het verrichten van (vrijwilligers-)werk, het zorgen voor de omgeving, het  oppakken van een hobby. Het is onmogelijk om alle mogelijke acties hier te beschrijven.

Belangrijk is dat er te allen tijde opvolging plaats vindt. Als een afspraak is gemaakt, helpen deze voor te bereiden en meegaan indien gewenst. Deze datum noteren en controleren of het is doorgegaan. Of er na deze afspraak vervolgafspraken zijn, en ook deze wederom samen aanpakken. Kortom de hulpvrager aan de hand begeleiden waar nodig is, maar ook loslaten waar dat kan, om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid te laten groeien.